SKIM PEMBIAYAAN EKONOMI DESA (SPED)

SKIM KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA & WILAYAH (KKDW)

Melalui peruntukan dana daripada Kementerian Kemajuan Desa & Wilayah (KKDW), Rural Capital Berhad (RCB) menawarkan kemudahan pembiayaan bagi membiayai kos menaik taraf perniagaan termasuk pembelian aset, mesin, peralatan dan jentera serta bahan mentah yang berlandaskan syariah ke arah pembangunan perniagaan usahawan Bumiputera luar bandar.