MARA Electronic Payment System (MARAeps)

MARAeps adalah gerbang bayaran elektronik yang membolehkan semua bayaran fasiliti kemudahan MARA dapat dilaksanakan secara atas talian. Sila layari laman web rasmi MARAeps seperti di bawah:

Antara jenis-jenis bayaran yang boleh dibuat melalui MARAeps adalah:

Akaun Pembiayaan / Sewa

  • Akaun Pinjaman Pelajaran MARA
  • Akaun Pembiayaan Perniagaan MARA
  • Akaun Sewa Premis MARA
  • Akaun Jaminan 

Yuran dan Fi

  • Bayaran Yuran Kursus / Seminar / Program
  • Bayaran Yuran MRSM, IKM / KKTM / KPM / KM / MJII
  • Bayaran Kemudahan Kakitangan MARA
  • Bayaran lain-lain Perkhidmatan dan fasiliti MARA

Untuk info lanjut berkenaan MARAeps sila hubungi kami melalui MARAeps Careline seperti berikut: