Rural Capital Berhad (RCB) merupakan Ejen Korporat yang berdaftar dengan Syarikat Takaful utama di Malaysia dan bekerjasama dengan Broker Insurans serta Firma Pengurusan Risiko dengan menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan. RCB juga menyediakan perkhidmatan carian kredit melalui sistem Experian dan stamping LHDN.

RCB merupakan Wakil Korporat kepada Majlis Amanah Rakyat (MARA) bagi perlindungan Takaful produk pembiayaan perniagaan MARA iaitu Skim Pembiayaan Mudah Jaya (SPiM), pelajar-pelajar MARA, kakitangan MARA dan subsidiari MARA. Perlantikan ini merupakan inisiatif MARA dalam menjamin, menjaga dan memelihara komuniti MARA disamping pembiayaan pendidikan dan pembangunan usahawan.

Produk & Perkhidmatan Kami

Kenderaan

Kenderaan

Perlindungan komprehensif untuk kenderaan anda

Perjalanan

Perjalanan

Lindungi diri dan keluarga anda ketika melancong atau melaksanakan ibadah

Penghospitalan

Penghospitalan

Manfaat perubatan untuk menjaga pekerja anda atau tanggungan mereka apabila dimasukkan ke hospital untuk menerima rawatan

Kemalangan Diri

Kemalangan Diri

Manfaat kepada diri dan keluarga sekiranya berlaku sebarang musibah kemalangan

Majikan

Majikan

Menampung jumlah pampasan atau kos guaman sekiranya berlaku tuntutan terhadap pengurusan

Kebakaran

Kebakaran

Lindungi harta milik anda daripada kerosakan atau kerugian akibat kebakaran dan lain-lain

Kesihatan

Kesihatan

Meringankan beban diri dan keluarga sekiranya berlaku sebarang musibah penyakit kritikal, kehilangan upaya atau kehilangan nyawa

Pembiayaan

Pembiayaan

Pelindungan kepada Institusi Kewangan atau Syarikat Pembiayaan sekiranya berlaku musibah kehilangan upaya atau kematian kepada peminjam

Skim Perlindungan Mutiara Plus

Skim Perlindungan Takaful Keluarga Berkelompok (Mutiara Plus) khusus untuk kakitangan Majlis Amanah Rakyat (MARA), Subsidiari dan Tanggungan (pasangan & anak- anak). Penawaran skim ini adalah sebagai manfaat tambahan daripada skim perlindungan yang disediakan oleh MARA kepada kakitangan dan tanggungan sekiranya berlaku sebarang musibah penyakit kritikal, kehilangan upaya dan kehilangan nyawa dengan caruman yang paling minimum dan mampu milik.

RCB juga adalah penyedia perkhidmatan Takaful

Kami memberi anda akses kepada pelan-pelan peribadi dan pelbagai yang membantu anda melindungi keluarga dan menjaga kepentingan anda.

Rural Capital Berhad (RCB) merupakan Ejen Korporat kepada Syarikat Takaful utama di Malaysia dengan tawaran produk dan perkhidmatan yang menepati keperluan pelanggan. RCB juga adalah penyedia perkhidmatan Takaful kepada Majlis Amanah Rakyat (MARA) bagi produk pembiayaan perniagaan MARA iaitu Skim Pembiayaan Mudah Jaya (SPiM), penumpang bas MARA Liner, pelajar-pelajar MARA, kakitangan MARA dan kakitangan subsidiari MARA.

RCB adalah Ejen Korporat kepada Operator Takaful utama di Malaysia dengan menawarkan produk & perkhidmatan Takaful. RCB juga merupakan penyedia perkhidmatan Takaful bagi Majlis Amanah Rakyat (MARA) di mana perlantikan ini merupakan inisiatif MARA dalam menjamin, menjaga atau memelihara komuniti MARA disamping pembiayaan pendidikan dan pembangunan usahawan berjaya.

Pelan Perlindungan Takaful Keluarga

Kami memberi anda akses kepada pelan-pelan peribadi dan pelbagai yang membantu anda melindungi keluarga dan menjaga kepentingan anda.

Pelan Perlindungan Takaful Am

Kami memberi anda akses kepada pelan-pelan peribadi dan pelbagai yang membantu anda melindungi keluarga dan menjaga kepentingan anda.

Untuk mendapatkan sebutharga atau info lanjut berkenaan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan, sila hubungi kami seperti berikut:

RCBcare : 011-2520 1105 / 03-2638 1016 / 1017 / 1018

Emel Helpdesk: usc@ruralcapital.com.my