Sesi Engagement dan Perbincangan bersama Pegawai Mara Daerah Temerloh & Bentong berkenaan Produk Takaful dan MARAeps dengan objektif seperti berikut:
  • Perbincangan berkaitan akaun berisiko dan kaedah mitigasi bagi pembiayaan SPiKE.
  • Mengenalpasti usahawan yg berpotensi bagi tawaran pembiayaan.
  • Ramah mesra Ramadan.