Soalan Lazim

Skim Perlindungan Takaful Keluarga Berkelompok ini menawarkan perlindungan bagi Kematian, Keilatan Kekal Menyeluruh & Separa Kekal, Penyakit Kritikal, Manfaat Kemasukkan Hospital, Khairat Kematian dan rider-rider lain yang telah dinyatakan di dalam Sijil Induk.

Penyertaan ini adalah secara sukarela kepada kakitangan (peserta) dan bayaran sumbangan dibuat melalui potongan gaji secara bulanan oleh majikan bagi menjamin perlindungan yang berterusan.

Ya, pasangan dan anak-anak boleh mengambil bahagian didalam skim ini.

Tidak, kakitangan perlu menyertai skim ini bagi melayakkan pasangan dan anak-anak menyertai skim ini.

Pilihan sumbangan bulanan adalah RM10, RM20, RM30, RM40, RM50, RM60, RM70, RM80, RM90 dan RM100 kepada setiap peserta, pasangan dan anak-anak. Penyertaan sumbangan bulanan pasangan dan anak-anak tidak boleh melebihi sumbangan peserta.

Boleh, sebarang penambahan sumbangan boleh dirujuk terus kepada RCB dengan melengkapkan borang permohonan penambahan sumbangan.

Perlindungan skim ini akan berkuatkuasa selepas pihak Operator Takaful menerima sumbangan.

Pasangan iaitu suami/isteri kepada peserta yang sah dari segi undang-undang yang berumur 19 – 59 tahun, mengikut tarikh lahir akan datang. Anak iaitu anak peserta yang sah, belum berkahwin dan masih dalam tangunggan peserta. Had umur kelayakkan dari 30 hari sehingga tidak melebihi 19 tahun, boleh dilanjutkan sehingga umur tidak melebihi 23 tahun sekiranya masih belajar sepenuh masa.

Tidak, perlindungan untuk anak boleh diteruskan selagi ada potongan gaji peserta.

Tidak, ahli hanya perlu membuat pengisytiharan kesihatan dengan melengkapkan borang permohonan bagi Pelan 6 dan keatas.

Ya, manfaat kematian akibat bunuh diri (waras atau tidak siuman) akan dibayar jika kejadian itu berlaku selepas 12 bulan perlindungan sijil.

Jika meninggal disebabkan penyakit sedia ada selepas 30 hari waktu menunggu, pihak Etiqa Takaful Berhad akan membayar faedah tuntutan secara penuh.

Penyakit kritikal sedia ada tidak dilindungi didalam pelan Takaful Mutiara ini.

Ya, anda masih boleh menyertai skim ini manfaat akan dibayar sekiranya berlaku musibah.

Ya, anda boleh melantik sesiapa sahaja tanpa mengira kepentingan.

Ya, pengeluaran sebahagian manfaat simpanan boleh dilakukan selepas 12 bulan (sijil dikuatkuasakan). Setiap pengeluaran adalah sama dengan separuh daripada jumlah simpanan yang ada. (contoh: jumlah simpanan RM1,000, maksima setiap pengeluaran adalah separuh daripada jumlah simpanan iaitu RM500.

Ya, skim ini terbuka kepada semua golongan tanpa mengira kepercayaan agama.

Tidak, skim ini tidak menyediakan kad.

Anda boleh hubungi talian RCBcare di 011-25201105 atau berhubung dengan mana-mana cawangan Rural Capital Berhad di seluruh negara atau emel ke rcbmutiaraplus@ruralcapital.com.my

RCB juga adalah penyedia perkhidmatan Takaful

Kami memberi anda akses kepada pelan-pelan peribadi dan pelbagai yang membantu anda melindungi keluarga dan menjaga kepentingan anda.

Rural Capital Berhad (RCB) merupakan Ejen Korporat kepada Syarikat Takaful utama di Malaysia dengan tawaran produk dan perkhidmatan yang menepati keperluan pelanggan. RCB juga adalah penyedia perkhidmatan Takaful kepada Majlis Amanah Rakyat (MARA) bagi produk pembiayaan perniagaan MARA iaitu Skim Pembiayaan Mudah Jaya (SPiM), penumpang bas MARA Liner, pelajar-pelajar MARA, kakitangan MARA dan kakitangan subsidiari MARA.

RCB adalah Ejen Korporat kepada Operator Takaful utama di Malaysia dengan menawarkan produk & perkhidmatan Takaful. RCB juga merupakan penyedia perkhidmatan Takaful bagi Majlis Amanah Rakyat (MARA) di mana perlantikan ini merupakan inisiatif MARA dalam menjamin, menjaga atau memelihara komuniti MARA disamping pembiayaan pendidikan dan pembangunan usahawan berjaya.

Skim Perlindungan Takaful Keluarga Berkelompok ini menawarkan perlindungan bagi Kematian,
Keilatan Kekal Menyeluruh & Separa Kekal, Penyakit Kritikal, Manfaat Kemasukkan Hospital,
Khairat Kematian dan rider-rider lain yang telah dinyatakan di dalam Sijil Induk.

Penyertaan ini adalah secara sukarela kepada kakitangan (peserta) dan bayaran sumbangan dibuat melalui potongan gaji secara bulanan oleh majikan bagi menjamin perlindungan yang berterusan.

Ya, pasangan dan anak-anak boleh mengambil bahagian didalam skim ini.

Tidak, kakitangan perlu menyertai skim ini bagi melayakkan pasangan dan anak-anak menyertai
skim ini.

Pilihan sumbangan bulanan adalah RM10, RM20, RM30, RM40, RM50, RM60, RM70, RM80, RM90 dan RM100 kepada setiap peserta, pasangan dan anak-anak. Penyertaan sumbangan bulanan pasangan dan anak-anak tidak boleh melebihi sumbangan peserta.

Boleh, sebarang penambahan sumbangan boleh dirujuk terus kepada RCB dengan
melengkapkan borang permohonan penambahan sumbangan.

Perlindungan skim ini akan berkuatkuasa selepas pihak Operator Takaful menerima
sumbangan.

Pasangan iaitu suami/isteri kepada peserta yang sah dari segi undang-undang yang berumur 19
– 59 tahun, mengikut tarikh lahir akan datang. Anak iaitu anak peserta yang sah, belum
berkahwin dan masih dalam tangunggan peserta. Had umur kelayakkan dari 30 hari sehingga
tidak melebihi 19 tahun, boleh dilanjutkan sehingga umur tidak melebihi 23 tahun sekiranya
masih belajar sepenuh masa.

Tidak, perlindungan untuk anak boleh diteruskan selagi ada potongan gaji peserta.

Tidak, ahli hanya perlu membuat pengisytiharan kesihatan dengan melengkapkan borang
permohonan bagi Pelan 6 dan keatas.

Ya, kakitangan dan tanggungan boleh menyertai skim ini walaupun menghidap penyakit sedia
ada (sehingga Pelan 5).

Ya, manfaat kematian akibat bunuh diri (waras atau tidak siuman) akan dibayar jika kejadian itu berlaku selepas 12 bulan perlindungan sijil.

Jika meninggal disebabkan penyakit sedia ada selepas 30 hari waktu menunggu, pihak Etiqa Takaful Berhad akan membayar faedah tuntutan secara penuh.

Penyakit kritikal sedia ada tidak dilindungi didalam pelan Takaful Mutiara ini.

Ya, anda masih boleh menyertai skim ini manfaat akan dibayar sekiranya berlaku musibah.

Ya, anda boleh melantik sesiapa sahaja tanpa mengira kepentingan.

Ya, pengeluaran sebahagian manfaat simpanan boleh dilakukan selepas 12 bulan (sijil dikuatkuasakan). Setiap pengeluaran adalah sama dengan separuh daripada jumlah simpanan yang ada. (contoh: jumlah simpanan RM1,000, maksima setiap pengeluaran adalah separuh daripada jumlah simpanan iaitu RM500.

Ya, skim ini terbuka kepada semua golongan tanpa mengira kepercayaan agama.

Tidak, skim ini tidak menyediakan kad.

Anda boleh hubungi talian RCBcare di 011-25201105 atau berhubung dengan mana-mana cawangan Rural Capital Berhad di seluruh negara atau emel ke rcbmutiaraplus@ruralcapital.com.my

Pelan Perlindungan Takaful Keluarga

Kami memberi anda akses kepada pelan-pelan peribadi dan pelbagai yang membantu anda melindungi keluarga dan menjaga kepentingan anda.

Pelan Perlindungan Takaful Am

Kami memberi anda akses kepada pelan-pelan peribadi dan pelbagai yang membantu anda melindungi keluarga dan menjaga kepentingan anda.