Polisi Pemberi Maklumat

Rural Capital Berhad  (RCB) sentiasa berusaha melaksanakan urusannya dengan penuh integriti, cekap dan profesional dan pada masa yang sama terus beriltizam untuk mencapai tahap keberkesanan dan kecemerlangan tertinggi.

Pada Invest Malaysia Kuala Lumpur 2017 (IMKL 2017) bertarikh 25 Julai 2017, Kerajaan telah mempersetujui agar semua Syarikat Berkaitan Kerajaan (Government-Linked Companies – GLC), syarikat-syarikat yang dimiliki oleh Kementerian dan agensi Kerajaan termasuk di bawah Kerajaan Negeri menubuhkan IGU yang akan dikawal selia oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

LIHAT LEBIH LANJUT

MUAT TURUN POLISI PEMBERI MAKLUMAT

Jika terdapat sebarang aduan samada melalui borang yang ditetapkan atau format terbuka, hendaklah dihantar dalam sampul surat yang bertutup. Disamping itu, pemberi maklumat juga boleh mengemukakan aduannya melalui emel kepada whistleblowing@ruralcapital.com.my, sekiranya ingin membuat laporan